ĆUPRIJA - Rad Opšte bolnice, koja zbrinjava pacijente iz svih opština Pomoravskog okruga, od prošlog četvrtka drastično je otežan, jer je bolnica ostala bez novca za plaćanje lekova.

Ćuprijska opština preko poreske administracije skinula je prošlog četvrtka sa bolničkog računa 12 miliona dinara koje je samo nekoliko sati ranije uplatio Repubički fond za zdravstveno osiguranje (RFZO). Reč je o namenskim sredstvima koja su ovoj ustanovi prebačena za plaćanje lekova, a prema rečima direktora dr Predraga Drenovakovića, novac je skinut zbog navodnog duga za gradsko građevinsko zemljište.

- Mi smo sa opštinom avgusta prošle godine potpisali protokol o isplati tog duga, odnosno glavnice. Ona je tada iznosila 10 miliona dinara. Protokolom je predviđeno da pet miliona uplatimo odmah, a dalje svakog meseca po 500.000 dinara, do isplate glavnice.

U međuvremenu je i Opštinsko veće donelo odluku da nam se otpiše kamata, ako redovno plaćamo rate. Sada smo došli u situaciju da opština ne sprovodi protokol i sopstvenu odluku o otpisu. Na ime kamate, koju su nam otpisali, skinuli su nam 10 miliona dinara i još dva miliona glavnice, iako rate redovno plaćamo.

NOVI ČLANOVI UO IZ "RAVANICE" MADA je predsednik opštine Radosav Đorđević demantovao ranije za "Novosti" da opština na bilo koji način kadrira u bolnici, imenovanje novih članova UO iako po rešenju ministarke - govori suprotno. Od četiri nova člana, troje je iz Udruženja i fabrike keksa "Ravanica", čiji je čelnik (i direktor) Đorđević. Predsednica UO je Dragana Jovanović, kojoj je ovo druga javna funkcija, jer je istovremeno i predsednica Skupštine opštine Ćuprija.

Ovo pokazuje izuzetno loš odnos lokalne samouprave prema bolnici i želju lokalne vlasti da što pre ovde dovede svog čoveka koji će odgovarati njihovim potrebama - kaže Drenovaković.

Samo dan pre ovog događaja u Upravnom odboru (UO) ove ustanove ministarka zdravlja u ime osnivača imenovala je bez obrazloženja četiri nova čoveka iako Odboru nije istekao mandat, a rešenja o njihovom imenovanju preuzela je predsednica UO "na ruke". U sredu u osam ujutru rešenja o tim imenovanjima donela je u bolnicu lično da se zavedu, a već u 10 sati zakazala je sednicu na kojoj su novi članovi, kao većina, smenili direktora i predložili ministarstvu novog.

- Novoimenovana predsednica nije za sednicu dostavila nikakav materijal. Na moj račun izrekla je niz optužbi bez dokaza, iako su sve moguće kontrole rada bolnice pokazale da je sve u redu. Nije mi dala reč da odgovorim, već je odmah stavila na glasanje moje razrešenje - objašnjava Drenovaković.

On je najavio podnošenje krivične prijave i protiv predsednika opštine Ćuprija Radosava Đorđevića.